Sønderjydsk Forsøgsscene er en slags “paraplyorganisation” for udvalgte amatørscener i Sønderjylland, som gennem forsøgsscenen, samlet varetager de tilknyttede amatørteatres interesser.

Lidt historie om Teater i Sønderjylland

Opførelse af skuespil i Sønderjylland har været præget af grænselandets særlige historie og tradition. I tiden under tysk styre 1864-1920 blev der i forsamlingshuse og kroer opført skuespil af danske forfattere som Holberg og Hostrup. Der var censur på stykkerne for at forhindre en forherligelse af dansk sprog og kultur, og en tysk gendarm var til stede under forestillingerne. Fra omkring 1880 blev det meget vanskeligt for de rejsende selskaber fra Danmark at turnere i Sønderjylland. Først efter Genforeningen i 1920 blev forholdene for gæstespil normaliseret. Fra sidste halvdel af 1800-tallet er der også blevet spillet dilettant, dvs. forestillinger opført af ikke-professionelle. Arbejdet med dilettantforestillingerne var med til at bevare og udbrede det danske sprog hos den dansksindede del af befolkningen. Dilettantforestillinger er fortsat på landet frem til nutiden, men er i dag oftest ren underholdning.

Sønderjydsk Forsøgscene bliver grundlagt i 1959

Det startede på Vojens Ungdomsskole, hvor formanden for landsDATS, forstander E. Hagelsø, HU-medlem Carla Caspersen, Aabenraa, sekretær Arne Aabenhus og formanden for Sønderjysk kreds, W Schierning, Sønderborg holdt et planlægningsmøde den 4. januar 1959.
De ville planlægge mødet på Folkehjem, Aabenraa den 15. januar ’59 kl. 15, hvor tankerne
om en sønderjysk forsøgsscene ville blive fremlagt for de fremmødte (der mødte 28
teaterinteresserede fra nord og syd for grænsen).
Den 15. januar ’59 er den dato, hvor Sønderjydsk Forsøgsscene så dagen lys. Nu skulle der laves vedtægter og de kom den 31. maj 1960. Det fremgår af disse vedtægter, at det er ”en selvejende institution under Sønderjysk kreds”. Medlemmerne af forsøgsscenen er alle kredsmedlemmer.

Formanden for Sønderjysk kreds var født formand for forsøgsscenen. Det kan
måske undre nogen, at vedtægterne først er fra maj ’60, men det skyldes, at LR (landsrepræsentantskabet) først skulle godkende, at der blev startet en Sønderjydsk Forsøgsscene. LandsDATS havde været med til en stor del af planlægningen.
Formålet med den nye forening var ”at virke fremmende og højnende på amatørteaterarbejdet i Sønderjylland”.
Der kom nye vedtægter den 7. maj 1972 og i disse står der, at Sønderjydsk Forsøgsscene ”er en selvejende institution” – den er ikke mere en del af Sønderjysk kreds. Og det Sønderjydsk Forsøgsscene vi kender idag var en realitet!

 

Økonomi

Sønderjydsk Forsøgsscene er 100% afhængig af tilskud fra de 4 sønderjyske kommuner, Haderslev, Tønder, Aabenraa samt Sønderborg Kommune, som vi modtager igennem kultursamarbejdet KulturFokus Syd.
Derudover får vi også tilskud fra Dansk Kultursamfund af 1910.

Vores sponsorer: